31. May 2023

Kroppens immunforsvar

Kroppens immunsystem hører til blandt de største udfordringer, som sundhedsvidenskaben står overfor. Dette beror især på, at samspillet mellem immunsystemets celler er meget komplekst.

Immunforsvaret fungerer optimalt, når du kan modstå forskellige former for sygdom, og når kroppen reagerer på og bekæmper nye bakterier eller virus, som den ikke tidligere har mødt.

 

 

Sådan fungerer immunforsvaret.

Kroppen er konstant truet af infektion med mikroorganismer, eksempelvis bakterier, vira, svampe og parasitter. Til at bekæmpe de indtrængere de indtrængende mikroorganismer er kroppen forsynet med et system, immunforsvaret, som i stort omfang gør kroppen modstandsdygtig over for disse infektioner.

Vores immunforsvar består af tre slags forsvar: Det ydre immunforsvar, det uspecifikke immunforsvar, som er tilpasset forhold, vi lever under. Det uspecifikke og specifikke immunforsvar er tæt knyttet til hinanden.

 

Det ydre immunforsvar.

Formålet med det ydre firsvar er at firhindre mikroorganismer i at trænge ind i kroppen. Det ydre forsvar består af en række barierer. Blandt andet hud og slimhinde samt dannelsen af forhold, som gør det vanskeligt for mikroorganismer at overleve, for eksempel lav pH eller slim.

 

Det uspecifikke immunforsvar

Det uspecifikke immunforsvar eller det medfødte forsvar genkender fremmede stoffer, herunder ikke alene mikroorganismer, men også uorganiske partikler, såvel som ødelagte celler og rester af nedbrudte celler. Hvis en mikroorganimsme trænger ind i kroppen, består den første reaktion i en aktivering af den uspecifikke, medfødte immunitet.

 

Det specifikke immunforsvar

I forbindelse med det specifikke immunforsvars bekæmpelse af fremmede mikroorganismer vil bestemte celler kunne producere antistoffer, som kan nedkæmpe mikroorganismen. Antistoffer produceres af en bestemt type hvide blodceller, B-lymfocytter, som også er i stand til på længere sigt at kunne genkende en bestemt uønsket mikroorganisme. Ved fornyet infektion kan disse  celler, B-”huske”-celler, hurtigt iværksætte en kraftig produktion af antistoffer.

Ved aktivering af andre af de hvide blodceller, T-lymfocytter, vil disse opformeres til forskellige typer T-celler i stort antal. Én af disse typer kan direkte slå virus-inficerede celler ihjel, mens andre typer blandt andet aktiverer celler i immunforsvaret.

Kost- og levevis med nok motion, søvn og tilskud af de rette vitaminer og mineraler samrt urter, er det der styrker kroppens forsvar.

Speak Your Mind

*