22. May 2024

Johann Grander – vand

VAND SOM HELBREDER

 

Johan Grander udviklede i 1980 erne en teknologi som forandrer vands molekylestruktur, så vandet får specielle livgivende egenskaber. Forskere og brugere fra hele verden beretter om fantastiske virkninger af Grandervandet. Smerter forsvinder. Mave- og tarmbesvær helbredes. Væskende, betændte sår lukker sig som om de aldrig har været der. Hudsygdomme forsvinder. Planter trives frodigere end før og dyr bliver langt mindre syge.

 

Kåre Netterstrøm

 

At vand har specielle egenskaber er kendt fra homøopatien, som blev udviklet af den tyske læge C.F.S. Hahnemann (1755-1843). Efter en række eksperimenter mente han at kunne påvise at vand kan optage egenskaber fra stoffer som det kommer i kontakt med og at disse egenskaber ikke går tabt, selv om stoffet ikke længere kan påvises i vandet. Dette blev senere bekræftet af den Franske forsker Jacques Benveniste (1935-2004), som i en række strengt kontrollerede forsøg i 1980 erne, påviste at vand kan optage og udsende elektroniske viberationer. Vand beholder et slags aftryk eller mærke af det molekyle det har været i kontakt med, dvs. selvom man filtrerer forureninger fra vandet, vil viberationerne fra stoffet vandet har været i kontakt med stadig være til stede og udøve sine virkninger. Vandstrukturen fungere som et alfabet, der ligesom en computerdiskette kan oplagre samtlige de påvirkninger som vandet har været udsat for.

 

Johann Grander

Johann Grander interesserede sig fra en tidlig alder for naturen og vandets livgivende kræfter. Han fulgte i fodsporene på den geniale opfinder og naturforsker Viktor Schauberger, som i begyndelsen af 1900 tallet bl.a. udforskede vands egenskaber. Granders opdagelser startede med opfindelsen af en speciel motor i 1982. Denne bestod af magneter som var sat sammen sådan at de aktiverede hinanden om og om igen. For at tage vare på energien i magneterne opfandt han et batteri som fungerede på basis af rent vand. Mens han eksperimenterede med motoren, opdagede han at magnetmotorens høje frekvenser (ca. 100.000 Hz) kunne overføres til vandet.  Han begyndte at ”revitalisere” vand ved hjælp af disse højfrekvente svingninger, og det viste sig at vandet fik helt specielle egenskaber.

Dette vand som var blevet behandlet med de højfrekvente svingninger viste sig at kunne informere alt andet vand som kom tæt nok på og blev kaldt informationsvand. Grander udviklede en teknologi hvor han indkapsler informationsvandet, således at det kan tilkobles vandledninger. Dermed kan man vitalisere alt det vand som f.eks. bruges i en husstand.

 

Veldokumenteret

Forskere fra hele verden har undersøgt og dokumenteret de forbedrede egenskaber som Grander vitaliseret har.

På det russiske naturvidenskabernes akademi har forskere undersøgt 90 af Grander vandets egenskaber, og det medførte bl.a. at Johann Grander i 2001 modtog akademiets højeste æresmedalje.

Dr. V. Kondratov forklare Grander teknologiens virkninger således ”Grandervandet er i stand til at optage svage elektromagnetiske felter fra jordens magnetfelt. Og på grund af dets struktur er det også i stand til at udsende et meget specifikt energi spekter til vand i dets nærhed”.

Mest slående er de fantastiske resultater som videnskabsfolkene kunne dokumentere omkring sundhedsvirkninger af Grandervandet.  Prof. Juri Rachmanin konstaterede bl.a. at ” En lang række dyreforsøg har givet ubestrideligt bevis for at nogle parametre af immunforsvaret blev betydeligt styrket” I en forsøgsrække på mennesker efter strengt videnskabelige principper kunne forskerne iagttage ” at der allerede efter nogle uger indtrådte en forbedring i mave – tarmregionen. Endnu tydeligere var de positive resultater af skrabeprøverne fra forsøgspersonernes næse- og mundslimhinder, hvor vi undersøgte cellerne.”

En markant egenskab ved det vitaliserede vand er dets evne til at rense sig selv for patogene kim.  Den østrigske kemiker Dr. Horst Felsch, har undersøgt det revitaliserede vands egenskaber meget grundigt. Han har dokumenteret at det vitaliserede vand har sit eget immunsystem som er i stand til at fjerne bakterieforureninger i vandet.

Vi kan altså betragte et glas vand som en levende organisme, som har et mere eller mindre velfungerende immunforsvar!  Og dette immunforsvar baserer sig bl.a. på hvor meget energi vandet er i stand til at optage fra jordens magnetfelt og frekvenser fra kosmos.

Dette immunsystem kan bl.a. konstateres ved at tage et glas vitaliseret vand og putte en dusk persille i. Man vil opdage vandet ikke begynder at rådne, men tværtimod holder sig frisk og lugtfrit i flere uger.

 

Grander i Praksis

 

I Europa og især Østrig og Tyskland er Grander Vandvitalisering meget udbred.  Alene i Østrig er der over 200.000 private brugere og over 1500 hoteller og restaurationer. Også industrien bruger i stort omfang Grander teknologi til at rense vand uden brug af kemikalier,

Herhjemme er der allerede mange der glæder sig over det vitaliserede vands forunderlige virkninger.  DR2 sendte i januar og august Temaaftenen ”kan vand huske” og her medvirkede en Svineavler og et Gartneri som fortalte om hvad de havde opnået med Grander vitaliseret vand. Og netop Danske landmænd har haft stor succes med at give deres dyr vitaliseret vand. Sundhedsniveauet i besætninger stiger så mærkbart at ingen er i tvivl om at det vitaliserede vand virker og har meget stor betydning. Omkring 300 store besætninger med enten grise eller køer har allerede installeret Grander på en anbefaling fra deres kollegaer. Også mange tusind private brugere fra Danmark oplever og beskriver de samme sundhedsvirkninger som kendes fra udlandet, nemlig at vitaliseret vand har hjulpet ved følgende helbredsproblemer:

 

  • Gigtsygdomme
  • Mave-tarm besvær
  • Hudsygdomme
  • Depressioner
  • Søvnbesvær
  • Træthedstilstande
  • Yderligere har det vist sig at mennesker der drikker vitaliseret vand reagerer bedre på homøopatiske medikamenter

 

Men de resultater som allerede er opnået med Grander vitaliseret vand, kan man roligt konstatere at vand som et terapeutisk redskab har fået en tiltrængt renæssance. Når vi oplever så gode virkninger alene ved at drikke vitaliseret vand, så bliver man uundgåeligt mere opmærksom på hele livets kilde i sin dagligdag. Vandterapi får en helt grundlæggende rolle som et uundværligt fundament for en afbalanceret krop og når vandet er fyldt med livgivende kræfter får man simpelthen helt naturligt lyst til at drikke mere vand, fordi vitaliseret vand smager blødt, behageligt og friskt. Desuden kan man bruge vandet udvortes som en meget effektiv terapi ved hudproblemer af en værd slags. Man kan både bruge sit eget vitaliserede brugsvand til bade eller man kan købe Grander sulfatvand på flaske til at spraye på huden.  Når man først kommer i gang er anvendelsesmulighederne næsten uendelige. Med vitaliseret vand står man med kilden til alt liv.

Brug det som et aktivt element i din dagligdag!

Læs mere på www.grander.com om anvendelsesmuligheder og erfaringer.

 

 

 

MANGE ANVENDELSESMULIGHEDER (FOR SIG I TEKSTBOX)

Drikkevand

Der findes tilkoblingsenheder til alle størrelser rør, samt til brønde og boringer.

Varmeanlæg

Teknologien reducerer energibehovet og giver mere stabil varme og bedre indeklima.

Svømmebassiner

Teknologien bruges til at stabilisere vandet, så behovet for klor reduceres.

Landbrug

Bruges til at forbedre sundheden hos dyrene og til at forbedre gyllen

Industri

Reducerer mikrobiologisk forurening og giver bedre kvalitet af slutproduktet

Læs mere på www.grander.com

 

 

GRANDER I DANMARK (i tekstbox for sig)

 

VandVital I/S

Statenevej 2

4760 Vordingborg

Tlf. 55 35 00 20

post@vandvital.dk

 

Henviser til nærmeste forhandler

Speak Your Mind

*