2. March 2024

Alternativ medicin koster mindre

Alternativ medicin koster mindre

Patienter hvor lægerne har en tillægsuddannelse indenfor alternativ medicin koster samfundet mindre og lever længere.

Det viser en ny stor undersøgelse fra Holland.

Patienter som gik til læger med en komplementær uddannelse inden for antroposofisk medicin, akupunktur og homøopati m.m. kostede mindre rent sundhedsøkonomisk og levede desuden længere, sammenlignet med patienter der gik til læger uden denne komplementære supplering i deres behandlinger og vejledninger.

Studiet omfatter 15.000 forsikringstagere i et af Hollands største forsikringsselskaber.

Patienter der gik til læger med komplementær medicinske kundskaber viste i gennemsnit syv procent lavere lægeudgifter, sammenlignet med patienter hos øvrige læger. Forskellen var cirka 170 euro per patient årligt. Udgifterne vedrører primært lægeudgifter og lægemiddelforbrug, som blev lavere for patienter der gik til de mere alternative læger.

Forskerne peger på flere årsager til resultatet.                                                                                    For eksempel at man indenfor alternativ medicin i højere grad anvender patienternes egen indsats og forståelse for problemet, og at det kan være medvirkende til forbedring.

Men også at kundskaber inden for den alternative medicin leder til mindre overbehandling i form af lægemidler, undersøgelser og sygefravær.

Fundet i Holland er bemærkelsesværdigt og indikerer at integrativ pleje kan blive afgørende i fremtidens helse- og medicin. Men så er det nødvendigt med markant øget, og målrettet nationale anvisningsberettigede ressourcer til netop dette forskningsområde – noget der savnes i Danmark sammenlignet med mange andre lande.

Kilde: Hälsa, nr 9, September 2011

Speak Your Mind

*